Στοιχεία Επικοινωνίας

 
Διεύθυνση : Γ. Ρούφου 62
 
Τ.Κ.            26225
 
Τηλέφωνο: 2610 275494
 
Fax:            2610 242573
 
E-mail: mail@4dim-patras.ach.sch.gr
 
Ιστοσελίδα: www.4dimpat.webnode.gr

Επαφή

© 2015 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

Φτιάξε δωρεάν ιστοσελίδαWebnode