Εισαγωγή στα πειραματικά και πρότυπα σχολεία

2016-04-12 11:35

Αγαπητοί γονείς,

Σας ενημερώνουμε ότι στο αριθμ. 847/30-03-2016 Φ.Ε.Κ.(τ. Β΄) έχει δημοσιευθεί η με αρ.πρωτ.47381/Δ6/21-03-2016 υπουργική απόφαση(ΑΔΑ:ΩΩΛΗ4653ΠΣ-20Θ), με θέμα «Εισαγωγή μαθητών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πειραματικά και στα Πρότυπα Σχολεία για το σχολικό έτος 2016-2017».

Περισσότερες πληροφορίες  υπάρχουν  στη διεύθυνση https://iep.edu.gr/pps/ όπου μπορείτε να συμπληρώσετε και τη σχετική αίτηση.

 

Πίσω

Επαφή

© 2015 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

Φτιάξε δωρεάν ιστοσελίδαWebnode